chatbot

ChatBot na WordPressie

W tej lekcji zaczniemy budować bota, który będzie mógł odpowiadać na pytania merytoryczne. Jeśli … 🔍